About

Sobre

L'eina d'e-Portofoli de la UPF fa ús de Mahara. Mahara es pot utilitzar lliurement, ja que és programari de codi obert (sota la Llicència Pública General - GNU). En resum, això significa que està permès copiar, utilitzar i modificar Mahara tenin en compte què cal:

  • proporcionar el codi de font a altres,
  • no modificar o treure la llicència original i copyrights i
  • aplicar aquesta llicència mateixa a qualsevol feina derivada.

 

Sobre

La herramienta e-Portfolio de la UPF hace uso de Mahara. Mahara se puede utilizar libremente, puesto que es un software de código abierto (bajo la Licencia Pública General - GNU). En resumen, esto significa que está permitido copiar, utilizar y modificar Mahara teniendo en cuenta:

  • proporcionar el código de fuente a otros,
  • no modificar o sacar la licencia original y copyrights y
  • aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado.

 

About

e-Portfolio is powered by Mahara. Mahara is provided freely as open source software (under the GNU General Public License). In brief, this means that you are allowed to copy, use and modify Mahara provided you agree to:

  • provide the source code to others,
  • not modify or remove the original license and copyrights and
  • apply this same license to any derivative work.